Anestèsia
i Clínica del Dolor

El servei d’Anestèsia ofereix la tranquilitat d’una anestèsia segura per poder realitzar probes diagnòstiques i cirurgies avançades. Ademés, la Clínica del Dolor ajuda amb el maneig del dolor a llarg plaç, clau per garantir el benestar del pacient amb dolor crònic.

Alejandra García de Carellán Mateo
Lda. Vet, MVetMed, DipECVAA, MRCVS

EBVS® Especialista Europea en Anestesia i Analgesia Veterinària
Acreditada d’AVEPA - Anestesiologia

Memvet-anestesia
Memvet-anestesia-2

C. Reina Esclaramunda, 6
07003 Palma, Illes Balears
T. 971 124 866
W. 674 084 708
admin@memvet.com
@memvet_

Aviso legal

Política de privacidad

Política de cookies

Favicon