Neurologia
i Nerocirurgia

El servei de Neurologia i Neurocirurgia ofereix diagnòstics i tractaments integrals per malalties associades al sistema nerviós i neuromuscular, com hèrnies discals, fractures vertebrals, epilèpsia, cirurgia de neoplàsies intracranials, etc.

Carlos Ros Alemany 
Ldo. Vet., Dipl. ECVN, MRCVS
EBVS® Especialista Diplomat Europeu en Neurologia Veterinària
Acreditat d’AVEPA - Neurologia

Memvet-neurologia
Memvet-neurologia-2

C. Reina Esclaramunda, 6
07003 Palma, Illes Balears
T. 971 124 866
W. 674 084 708
admin@memvet.com
@memvet_

Aviso legal

Política de privacidad

Política de cookies

Favicon